CGI Programming with Perl (Бичлэгийн дугаар. 103292)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00826nam a22003257a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180620152849.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 140227t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 1-56592-419-3
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 32.973.26-018.2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт G-93
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 3 - Техник
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Guelich S
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Gundavaram Sh
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 32.973.26-018.2 G-93
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр CGI Programming with Perl
Оролцогчдын тухай мэдээ Edi. L.Mui
250 ## - ДАХИН ХЭВЛЭЛТ
Дахин гаралтын дугаар 2nd Edition
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Beijing
Хэвлэлийн газар O"REILLY
Хэвлэгдсэн он 2000
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 451
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ГФ-15384
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Англи хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг perl
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг JavaScript
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг networking
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Birznieks G
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Getting started
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The hypertext transfer protocol
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг The common gateway interface
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Forms and CGI
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном