The Analytical Engine (Бичлэгийн дугаар. 103284)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01082nam a22003857a 4500
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180706164513.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 140227t1998 eng||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 0-534-95365-4
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 32.973.202
Зохиогчийн гурван тэмдэгт D-29
Нэмэлт тусгалт Бусад
Мэдлэгийн ялгаа 3 - Техник
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Decker R
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Hirshfield S.
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 32.973.202 D-29
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр The Analytical Engine
Бага гарчгийн мэдээ An Introduction to Computer Science Using the Internet
Оролцогчдын тухай мэдээ Edit. K.Schooling
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар Boston
Хэвлэлийн газар PWS
Хэвлэгдсэн он 1998
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 360
Дагалдах материал CD
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ГФ-15520
520 ## - Хэл
Бичвэрийн хэл Англи хэл
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Англи хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг networking
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Protocols & APIs
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг computer
700 ## - ХАМ ЗОХИОГЧИД
Ба бус Stuart Hirshfield
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг A History of Computing
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Local Applications
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Global Applications
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Designing for Use
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Cordon Bleu Computer Science
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Program Translation
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Hardware
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Theory of Computation
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Artificial Intelligence
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Computers and Society
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном