Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж (Бичлэгийн дугаар. 10291)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01272 a2200361 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20240215095152.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 110605s2000 mp 000 0 mon d
020 ## - ISBN
ISBN 9992951699
040 ## - БИЧЛЭГ ҮҮСГЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА
Бичлэг үүсгэгч номын сангийн код МУИС-ийн номын сан
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
ББК ангилал 22.151.5я7
Зохиогчийн гурван тэмдэгт Ё 95
Нэмэлт тусгалт Сургалтын гарын авлага
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Ёндон Н
240 10 - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 22.151.5я7 Ё 95
245 10 - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Алгебр аналитик геометрийн бодлогын хураамж
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар УБ
Хэвлэлийн газар Мөнгөн үсэг
Хэвлэгдсэн он 2000
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 206
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ Б 14962-14966, БУУТ 13992-14036, 23991-23995, 24346-24362, 30579-30581
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Монгол хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг математик
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг алгебр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометр
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг аналитик геометрийн бодлого
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гарын авлага
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг бодлогын хураамж
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Олонлог, буулгалт, харьцаа
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Матриц, тодорхойлогч
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Шугаман тэгшитгэлийн систем
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг бүлэг, цагираг, талбар
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг олон гишүүнтийн цагираг
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном