Основы природо-пользования теоретический аспект (Бичлэгийн дугаар. 101307)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 01035nam a22002897a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180821173810.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 130911t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Гарын авлага
ББК ангилал 26.0
Зохиогчийн гурван тэмдэгт А-73
Мэдлэгийн ялгаа 2 - Байгалийн шинжлэл
100 ## - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Анучин В.А
240 ## - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 26.0 А-73
245 ## - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Основы природо-пользования теоретический аспект
Оролцогчдын тухай мэдээ Ред. Л.А.Машарова
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэгдсэн газар М
Хэвлэлийн газар Мысль
Хэвлэгдсэн он 1978
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 292
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ЭШФ С-88371
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Орос хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг география
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг гидросфера
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг литосфера
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг атмосфера
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг биосфера
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Общество-часть природы
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Географическая среда, экологическая опасность и общественное производство
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Среда, производство и народонаселение
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном