Advanced CORBA Programming with C++ (Бичлэгийн дугаар. 100280)
000 -УДИРДЛАГА
Удирдлага 00787nam a22003017a 4500
003 - ХЯНАЛТЫН ТОО ТОДОРХОЙЛОГЧ
Код MN-UlNUM
005 - БИЧИЛТ ХИЙСЭН ОГНОО
Тухайн бичилтийг бичсэн засварласан сүүлийн огноо 20180814102540.0
008 - ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
Ерөнхий мэдээлэл 130709t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - ISBN
ISBN 0-201-37927-9
084 ## - ББК АНГИЛАЛ
Нэмэлт тусгалт Бусад
ББК ангилал 32.973.26-018.2
Зохиогчийн гурван тэмдэгт H-70
Мэдлэгийн ялгаа 3 - Техник
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Henning M
100 1# - ЗОХИОГЧ
Зохиогчийн нэр Vinoski S
240 1# - Шифр - Номын наалт, тайланд хэрэглэх
Ангилалын дугаар /Зохиогчийн 3 тэмдэгт 32.973.26-018.2 H-70
245 1# - ҮНДСЭН ГАРЧИГ
Номын нэр Advanced CORBA Programming with C++
260 ## - ГАРАЛТЫН МЭДЭЭ
Хэвлэлийн газар Addison Wesley
Хэвлэгдсэн он 1999
Хэвлэгдсэн газар California
300 ## - МАТЕРИАЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ
хуудасны тоо 1083
500 ## - Тайлбар
Дансны дугаар ГФ-15572
546 ## - ХЭЛНИЙ ТУХАЙ МЭДЭЭ
Хэл Англи хэл дээр,
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг C++
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг corba
653 ## - Түлхүүр үг
Түлхүүр үг Computer Design
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг An overview of corba
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг A minimal corba application
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг IDL for a Climate control system
740 ## - НОМЫН ГАРЧИГ
Гарчиг Basic IDL-to-C++ mapping
942 ## - ЭЛЕМЕНТИЙН ТӨРӨЛ
Зүйлийн төрөл Ном