Электрон

Каталог

Оюун-Өлзий Н.

Ажилчдын сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйл.- Магистрын ажил: Е340100 Удирд. Цэрэн Г., Шүүмж. Батдэлгэр Н. - УБ. 2013.- - 69 хууд.

Дип-4457

Англи хэл дээр,

магистрын дипломын ажил ажилчдын сэтгэл ханамж мотиваци удирдах ухаан
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424