Текст томруулах:    
Монгол орны газарзүйн асуудлууд №7 Цаг уур ус зүй - УБ ШУАХ 1966 - 167

ЭШФ Т 909, 9618-9620, БУУТ 29425


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг газарзүй физик газарзүй Монголын газарзүй