Текст томруулах:    
Цэцэгмаа Х.

Програм хангамжийн мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийг боловсронгуй болгох нь Магистрын ажил: Е460108 Удир. Намсрай Ю., Шүүмж. Нямбаа Ш. - УБ 2005 - 59 хууд.

Дип-1771


Монгол хэл дээр,

магистрын дипломын ажил комьютер программ хангамж сургалтын хөтөлбөрийн шинэчлэл дээд боловсролын шинэчлэл