Большаков В

Хүний эрхээр хонжоо ологчид Орч. Ц.Балдорж; Ред. Д.Сайнзаяа - УБ УХГ 1985 - 247

ЭШФ Т 9484, 9485


Монгол хэл дээр,

улс төр орчин үеийн улс төр империализм капитализм хөрөнгөтөн ертөнц хөрөнгөтний үзэл суртал