Монгол орны газарзүйн асуудал № 22 Ред. Д.Доржготов - УБ ШУАХ 1985 - 152

ЭШФ Т 9498, 9499


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг газарзүй физик газарзүй эдийн засгийн газарзүй Нацаг Ж.