Гантуяа Х.

Архангай аймгийн түүх соёлын дурсгалуудыг аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болгох асуудалд/ түүхэн газарзүйн судалгааны аргаар/ Магистрын ажил Удир. Сүхбаатар Д., Шүүмж. Болдбаатар Ж, Чулуунбаатар Л. - УБ 2011 - 80 хууд.

Дип-3730


Монгол хэл дээр,

монголын эртний түүх судлал аялал жуулчлал түүх соёлын дурсгал диплом