Пүрэвдорж Ч

Цахилгаан хэлхээний тооцоо - УБ УХГ 1978 - 19

ЭШФ Т 8573-8574


Монгол хэл дээр,

физик цахилгаан хэлхээ гарын авлага