Ус, цаг уурын ажиглалтын заавар XXXIX дэвтэр Хөрсний агро-ус зүйн шинж чанарыг тодорхойлох заавар - УБ Орчлон 1998 - 35

ЭШФ Б-26545


Монгол хэл дээр,

цаг уур ус цаг уур экологи эрдэм шинжилгээний хурал хурлын материал цаг агаар уур амьсгал ус судлал байгаль хамгаалал