Текст томруулах:    
Голын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежмент Сургалтын гарын авлага - УБ 2009 - 96

ЭШФ Т 15148-15150; БУУТ 29956-29958


Монгол хэл дээр,

газар зүй ус судлал гадаргын ус усны нөөц