Текст томруулах:    
Агнистын гэгээ Үлэмжийн чанар Ред. Д.Батбаяр Эмхт. П.Бадрал - 2 дахь хэвл - УБ НЭПКО 2011 - 282

ЭШФ Б 21155-21156, НХУУТ 46002-46003


Монгол хэл дээр,

99929-0-730-4

шашин буддын шашин Үлэмжийн чанар Агнистын гэгээ цуврал