Тооны ухааны хялбарчилсан лекцүүд 2 Ред. Ц.Жүгдэр - УБ УХГ 1959 - 223

ЭШФ Т 4769, 4770


Монгол хэл дээр,

ардын боловсрол сурган хүмүүжүүлэх ухаан заах арга алгебр заах арга