Привалов И.И

Аналитик геометр Орч. Х.Гэндэнжамц, Д.Шагдар, Г.Гүнжээ, Ө.Чойжилжав Ред. С.Дашиймаа - УБ УХГ 1972 - 343

ЭШФ Т 4664-4668, 1907, 1908, 1911, 1913, 1914, 1918-1924, 1928-1932, 1934-1936, 1938, 1940-1949, 1952, 1953, 1956, 1958, 1960-1962, 1965, 1967-1969


Монгол хэл дээр,

геотетр аналитик геометр сурах бичиг дээд сургуулийн сурах бичиг