Намжил Т., Пүрэв С

МАХН-ын түүх нийгэм судлалын хичээл заах арга зүйн зарим асуудал Ред. Ж.Алтанцэцэг - УБ УХГ 1989 - 93

ЭШФ Т 2178-2180, НХУУТ 6237, 6238


Монгол хэл дээр,

МАХН нийгэм судлал заах арга зүй боловсрол судлал сурган хүмүүжүүлэх зүй