Эрдэм шинжилгээний бүтээл №22 - УБ ШУА 1987 - 172

ЭШФ Т 884-886; БУУТ 8730-8731


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бүтээл физик техник