Эрдэм шинжилгээний бүтээл №15 - УБ ШУАХ 1977 - 284

ЭШФ Т 1009, 7906


Монгол хэл дээр,

эрдэм шинжилгээний бичиг математик техник физик астрономи геофизик