Батцэнгэл С

Хэмжил зүйн үндэс Ред. Д.Цэдэндорж - УБ УХГ 1985 - 175

ЭШФ Б-7231-7232


Монгол хэл дээр,

физик хэмжил зүй физик хэмжигдэхүүн хэмжлийн нэгж