Намнандорж О

Уулын тогтоц - УБ УХГ 1947 - 18

ЭШФ Б 3632

Дэлхий ертөнц дээрх уул нуруу ямар учир шалтгаанаар тогтон бүрэлдсэн тухай хүн төрөлхтөн эрт цагаас сонирхож иржээ. Уулын тогтцыг шинжлэх ухааны үүднээс судалсан бодит ойлголтыг энэ ном танд өгнө.
Монгол хэл дээр,

газар зүй физик газар зүй уул судлал геоморфологи газрын хэлбэр судлал