Ариунтуяа Б.

8-р ангид квадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл бишийг судлах нэг хувилбар Магистрын ажил Удир. Дэнсмаа М. - УБ 2011 - 52 хууд.

Дип-3692


Монгол хэл дээр,

магистрын дипломын ажил алгебр квадрат тэгшитгэл, тэнцэтгэл биш