Хөрш орнууд ба бүс нутаг-2021 Ред. Б.Индра Хэвлэлийн эх бэлт. У.Билэгт-Од - УБ Соёмбо принтинг 2022 - 364

ЭШФ Б 31089-31090

Аюулгүй байдал судлалын хүрээлэн "Хөрш орнууд ба бүс нутаг" жил тутмын тоймыг дөрөв дэх жилдээ эрхлэн гаргаж байна. Орос, Хятад хоёр хөрш улс болон Япон, Өмнөд Солонгос, Умард Солонгос, Энэтхэг, Казахстан гээд хөрш бүс нутгийн улс орнуудад 2021 онд болсон голлох үйл явдлыг энэ бүтээл маань тоймлон эмхэтгэлээ.


Монгол хэл дээр,

978-9919-26-951-7

улс төр судлал гадаад бодлого олон улсын харилцаа