Цэвээндорж Д

Энэ цагийн шүүмж Уран сайхны шүүмж, утга зохиолын тэмдэглэл Эх бэлт. Б.Баярбаатар Хавтасны диз. Б.Баярбаатар Нягталсан С.Байгалсайхан - УБ Сэлэнгэ пресс 2021 - 234

ЭШФ Б 31074-31076, НХУУТ 77276-77280

Уг бүтээл нь сайн саар талыг сүлжилдүүлэн бичигджээ. Инжинаш Чингис хааны дүрийг ийнхүү өвөрмөцөөр урлахдаа дан ганц магтан сайшаах бус эерэг сөрөг шинжийг хамтад нь тэмдэглэн дурдсан нь өгүүлэгч, өгүүлэхүүн хоёрын аль алиныг нь ардчилсан, дэвшилтэт үзэл өгүүлэхүүн хоёрын аль алиныг нь ардчилсан, дэвшилтэт үзэл санаатай нь холбон тайлбарлажээ.


Монгол хэл дээр,

978-9919-26-201-3

утга зохиол Монголын утга зохиол утга зохиолын шүүмж