Тамир Баяраагийн

Өндөрнаран ордын геологийн тогтоц, алтны хүдэржилт Геологи-Эрдэс судлалын ухааны докторын (Ph.D) зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл F441400 Д-р. (Ph.D). Д.Доржготов Д-р. (Ph.D). дэд проф. Л.Жаргал - УБ 2019 - 105 CD-тэй

Цахим Дисс 685


Монгол хэл дээр,

дэлхий судлал эрдэс судлал чулуу зүй диссертац