Газарзүйн асуудлууд №19(2) Эрдэм шинжилгээний бичиг: Ред. Д.Амартүвшин Техник ред. Д.Ганпүрэв Гишүүд В.Батцэнгэл, Ж.Л.В.Жендерен, П.Мягмарцэрэн, Д.Даш, М.Баянтөр, Йорг Янцен, Б.Чинбат, О.Батхишиг, С.Эрдэнэсүх, Е.Батчулуун, П.Гомболүүдэв - УБ МУИС-ийн хэвлэх 2019 - 76

ЛавФ 942, ЭШФ Т 26258

Энэхүү эрдэм шинжилгээний бичигт Газарзүйн асуудлуудын талаар бичсэн 10 гаруй эрдэмтэн судлаачдын бүтээлүүд багтжээ.


Монгол хэл дээр,шинжлэх ухаан судлал эрдэм шинжилгээний бичиг газар зүй физик газар зүй