Урианхай Д

Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.6: Тууж-2: Монголчууд...бүгдийн танилууд бүгдээрээ нэгэн амралтанд, Зааг буюу бид та тэд, Ойн “сонат” Ред. Г.Ариунчимэг, Д.Гүнболд - УБ Тоонотпринт 2018 - 479

ЭШФ Б 29357-29358, НХУУТ 72462-72463Их зохиолчийн энэхүү 10 боть зохиолын эмхэтгэлд түүний уран бүтээлийн чимхлүүр эрэл хийж, оюунаа чилээн туурвисан яруу сайхан шүлэг найргийн бүтээлүүд, хүмүүний амьдралын алдаа оноог тунгаан болгоосон утга уянгатай тууж, романууд нь багтсан байна. Төгсгөлд нь Д.Урианхайн уран бүтээлд бусад судлаачдын өгсөн үнэлэлт, дүгнэлт, шүүмж судлалын өгүүлэлүүдийг оруулжээ.


Монгол хэл дээр,

9787-99978-813-5-9

Монголын уран зохиол тууж үргэлжилсэн үгийн зохиол