Урианхай Д

Зохиолын эмхэтгэлийн эхний 10 боть Б.1: Яруу найраг-I: Цагийн хөл, Цээжний нөмөр, Насны хишиг, Дотоод чинад. Үгийн сүү - УБ Тоонотпринт 2018 - 591

ЭШФ Б 29347-29348, НХУУТ 72452-72453Их зохиолчийн энэхүү 10 боть зохиолын эмхэтгэлд түүний уран бүтээлийн чимхлүүр эрэл хийж, оюунаа чилээн туурвисан яруу сайхан шүлэг найргийн бүтээлүүд, хүмүүний амьдралын алдаа оноог тунгаан болгоосон утга уянгатай тууж, романууд нь багтсан байна. Төгсгөлд нь Д.Урианхайн уран бүтээлд бусад судлаачдын өгсөн үнэлэлт, дүгнэлт, шүүмж судлалын өгүүлэлүүдийг оруулжээ.


Монгол хэл дээр,

978-99978-813-0-4

Монголын уран зохиол шүлэг шүүмж роман