Текст томруулах:    
Агнистын гэгээ Ред.Ч.Нандин-Эрдэнэ Орч.П.Бадрал - 3 дахь хэвл - УБ НЭПКО 2016 - 191 - Өөрөө өөртөө гэрэл бол: Буддын сургаал Ошо багшийн тайлбар Цувр.10 .

ЭШФ Б-28786-28790

Хятадын Хан гүрний үед Буддагийн сургаал үгсийн цоморлиг Дөчин хоёр бүлэгт судрыг эмхэтгэн хятад хэлнээ хөрвүүлсэн аж. Эл сударт хийсэн Ошо багшийн тайлбараас дээжлэн орчуулсанаа энэхүү цувралд оруулжээ. “Өөрөө өөртөө гэрэл бол! Энэ бол Буддагийн энэ дэлхий дээр хэлсэн сүүлчийн үг. Гэгээн гэрлийн эх сурвалж чиний дотор байгаа. Түүнийг гаднаас хайгаад хэрэггүй. Нүдээ аниад, дотогшоо ор. Тэр тэнд... тэргүүлшгүй цагаас хүлээсээр буй. Өөрөө өөрийгөө гэрэлтүүл!” хэмээн Ошо багш хэлжээ.


Монгол хэл дээр,

978-99962-66-91-1

шашин буддын сургаал Ошо багш Агнистын гэгээ