Рандерс Ж

Даян дэлхийн тухай ирэх дөчин жилийн таамаглал 2052 Орч. Д.Дэжидмаа, Л.Дашдорж, Р.Онон, Д.Намуунаа - УБ 2012 - 361

ЭШФ Т 18313-18315, БУУТ 22955-22957

Дэлхий ирэх дөчин жилийн хугацаанд хэрхэн өөрчлөгдөх вэ гэдгийг мэдэхийг бид мэдээж хүсдэг. Хэрэв бид тогтвортой ирээдүйг хүсвэл, үүний төлөө ирэх 40 жилд юу хийж чадах вэ гэдгийг бас мэдэхийг хүсдэг. Гэхдээ ирэх 40 жилд дэлхий ямар байхыг бид мэдэж чадах уу? Жорген Рандерс дэлхий 2052 онд ямар байхыг энэ номоороо хариулахыг хичээж байна. Жорген Рандерс нь 40 жилийн өмнө гарсан "Хөгжлийн Хязгаарууд" номны зохиогч нарын нэг бөгөөд уг судалгаа нь хүн төрөлхтөн зогсолтгүй хөгжлийнхөө явцад эх дэлхийн хязгаарлагдмал нөөц бололцоонд хэрхэн зохицон амьдрах талаарх асуудлыг хөндсөн байдаг. Тэрээр өөрийн туршлага дээр тулгуурлаж 2052 оны дэлхийн байдал болон дэлхий нийтийн цаашдын хандлага, төсөөлөл, урьдчилсан таамаглал зэргүүдийг энэхүү номондоо багтаасан байна.


Монгол хэл дээр,

978-99973-45-99-8

гүн ухаан танин мэдэхүй дэлхийн таамаглал сонирхолтой дэлхий