МУИС-ийн физикийн салбар 60 жилд Эмхт. Д.Сангаа - УБ Цоморлиг хэвлэл 2002 - 112

ЭШФ Б-15808-15810

МУИС


Монгол хэл дээр,

физик МУИС-ийн физикийн 60 жил дурсамжууд Физик электроникийн сургууль