Электрон

Каталог

Энхбаяр Л.

"Австрали Азийн зуунд" бодлогын баримт бичигт Монгол улсын эзлэх байр суурь, түүнд дүн шинжилгээ хийх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е380106 Удирд. Д-р, проф Д. Уламбаяр., Шүүмж. Д-р Ж. Баттогтох. - УБ.: 2015.- - 76 х. CD

ГФ-Дип-5340

Монгол хэл дээр,

магистрын ажил олон улсын харилцаа австралийн холбооны улсын гадаад бодлого монгол австралийн харилцаа
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424