Текст томруулах:    
Батхүү Б.

Арилжааны банкны ERP систем: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Удирд. Д-р (Ph.D) Ш.Содбилэг. - УБ.: 2014.- - 47 х.

Дип-5141


Монгол хэл дээр,

програм хангамж ERP систем банкны мэдээллийн систем магистрын дипломын ажил