Санжмятав Ү., Чимидцэрэн С

Алгебр ба анализын эхлэл 10 Ред. Д.Шагдар - УБ УХГ 1983 - 254

БУУТ 1724-1730


Монгол хэл дээр,

математик алгебр дунд сургуулийн сурах бичиг