Санжмятав Ү

Дээд алгебрийн семенарын зөвлөмж №10 - УБ 1983 - 98

БУУТ 1646-1649, 1653-1659, 1661-1663, 1665-1667, 1670, 1672-1679, 1682-1684, 1686-1694, 1696, 1698-1706


Монгол хэл дээр,

математик алгебр дээд алгебр семинарын зөвлөмж