Текст томруулах:    
Болормаа Г.

Монгол улсын гадаад өрийн төлөв байдал.- Магистрын ажил: Е311900 Удирд. Отгончимэг Д., Даваасамбуу Д., Шүүмж. Энхцэцэг С. - УБ.: 2014.- - 87 хууд.

Дип-4854

Англи хэл дээр,

магистрын дипломын ажил эдийн засаг олон улсын эдийн засгийн харилцаа Монгол улсын гадаад өр