Электрон

Каталог

Дарханчимэг М.

Алтангэрэл судар, түүний зарим ойлголт.- Магистрын ажил: Е312100 Удирд. Гантуяа М., Шүүмж. Булган Т. - УБ.: 2014.- - 80 хууд.

Дип-4756

Англи хэл дээр,

магистрын дипломын ажил шашин судлал буддын шашин буддизм Алтангэрэл судар
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424