Электрон

Каталог

zoz

| Номын нэр сонго:
Англи хэлний сургалтанд англи хэл дээр сонин ашиглаж сонсох чадварыг хөгжүүлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е140000

Зохиолч: Гён К.Х. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305013. Place hold
Монгол улсын эдийн засаг дахь Balassa Samuelson-ий нөлөөг үнэлэх нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е310300

Зохиолч: Галбадрах Б. -- МУИС-ийн Бизнесийн сургууль

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305014. Place hold
Монголчуудын ой модтой холбогдох ёс уламжлал, хууль цааз хэрэглээ /ХХ зууны эхэн/: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е311400

Зохиолч: Отгонзол Б. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305012. Place hold
Телевизийн нэвтрүүлгийн нэрийн үүргийн хэв шинжийн судалгаа: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.-

Зохиолч: Отгонзаяа Я. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305010. Place hold
Япон хэлний "Өгөх-өвөх" хэллэгийг Монгол хүнд заах аргыг боловсронгуй болгох нь: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил.- Мэргэжлийн индекс: Е140000

Зохиолч: Энхжаргал Ю. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305011. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn