Электрон

Каталог

байгалийн гамшиг

| Номын нэр сонго:
Байгалийн болон технологийн үүдэлтэй аюул, ослын тухай ойлголт

Хэвлэлийн газар: УБ.: Согоонуур, 2004.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020067. Place hold
Байгалийн гамшигаас урьдчилан сэргийлэхэд гар утас болон интернетэд суурилсан системийг ашиглах арга зүй: Магистрын зэрэг горилсон судалгааны ажил. Мэргэжлийн индекс: Е443600

Зохиолч: Оюун-Эрдэнэ Ц. -- МУИС-ШУС

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2014.- Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 305118. Place hold
Газар хөдлөлийн үед хувийн аюулгүй байдлыг хангах зөвлөмж.-

Зохиолч: Арвисбаатар Н; Даариймаа Б; Цээдулам Х.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2015.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 1026808. Place hold
Гамшгийн менежмент

Зохиолч: Үржин О; Алтанчимэг Ш. -- Монгол улсын засгийн газрын тохируулагч агентлаг гамшгаас хамгаалах ерөнхий газар

Боть/Цуврал: Байгалийн болон технологийн үүдэлтэй аюул, ослын тухай ойлголт Тэргүүн дэвтэрХэвлэлийн газар: УБ Согоо нуур ХХК 2004Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2021147. Place hold
Гамшгийн эрсдэлийн даатгал, түүнийг хэрэгжүүлэх боломж: Магистрын ажил: Е 04120101

Зохиолч: Уянга О. -- МУИС. БС

Хэвлэлийн газар: УБ., 2017.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 306145. Place hold
Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний аргачлал.-

Зохиолч: -- Гамшиг судлалын хүрээлэн

Хэвлэлийн газар: УБ.: Соёмбо принтинг, 2012.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020614. Place hold
Ган зуд.-

Зохиолч: Нацагдорж Л.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Бемби сан, 2009.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 2020115. Place hold
Зудыг туулсан туршлага

Зохиолч: Бүнчин В.

Хэвлэлийн газар: Монгол 1970Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 20719. Place hold
Монгол орны байгалийн гамшгийн үнэлгээ.- Магистрын ажил

Зохиолч: Нямдорж Н. -- ФФ-Цаг уурын тэнхим

Хэвлэлийн газар: УБ 1997 Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 30100. Place hold
Монгол оронд тохиолддог аюулт үзэгдэл, гамшиг, сургамж

Зохиолч: Баяраа Н; Дамдин П.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Мөнхийн үсэг, 2006.-Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8030794, 2020104. Place hold
Монгол улсын байгалийн болон техногенийн гаралтай гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээ, таамаглал.-

Хэвлэлийн газар: УБ.: Содпресс, 2013.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020613. Place hold
Монголд болж байсан газар хөдлөлтүүдийн тухай.- Газар хөдлөлтийн үндсэн шинжүүд

Зохиолч: Модель В.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Гэрэгэ принт, 2010.-Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 8019721, 1020488. Place hold
Монголын түүхийн баримт бичиг дэх ган зудын каталог

Хэвлэлийн газар: УБ.: 1997.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2020298. Place hold
Өвөр Монгол орны байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийн тархалт ба үнэлгээ.-

Зохиолч: Бүрэнжаргал Б.

Хэвлэлийн газар: УБ.: Ном хур, 2014.-Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 2018658. Place hold
Үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлөх зудын эрсдэлийг бууруулах арга зам.-

Зохиолч: Болдбаатар Ш.

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2016.-Төлөв: Байгалийн ухааны уншлагын танхим (8), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). Байрлал: 8023150, 2018692. Place hold
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn