Your search returned 15 results. Subscribe to this search

|
1. Стратеги судлалын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний бичиг №51(3/2010) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.; 2010Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Location(s): 213.

2. Стратеги судлалын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний бичиг №52 (4/2010)

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Edition: цувралPublisher: УБ.; 2010Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4). Location(s): 214.

3. Стратеги судлалын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний бичиг №52 (4/2010)

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Edition: цувралPublisher: УБ.; 2010Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4). Location(s): 217.

4. Стратеги судлал №46 (2/2009) эрдэм шинжилгээний бичиг №46 (2/2009) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ .: 2009Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 204.

5. Стратеги судлал №47 (3/2009) эрдэм шинжилгээний бичиг №47(3-2009) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2009Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 206.

6. Стратеги судлал №42 (2/2008) эрдэм шинжилгээний бичиг №42 (2/2008) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2008Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 197.

7. Стратеги сэтгүүл №43 (3/2008) эрдэм шинжилгээний бичиг №43(3/2008) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2008Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 199.

8. Стратеги судлал №40 (4/2007) эрдэм шинжилгээний бичиг №40 (4/2007) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2007Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5). Location(s): 192.

9. Стратеги судлал №39( 3/2007) эрдэм шинжилгээний бичиг №39(3/2007) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2007Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 190.

10. Стратеги судлал №35 (3/2006) эрдэм шинжилгээний бичиг №35 (3/2006) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2006Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5). Location(s): 179.

11. Стратеги судлал №33(1/2006) эрдэм шинжилгээний бичиг №33 (1/2006) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2006Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 173.

12. Стратеги судлал №29(1/2005) эрдэм шинжилгээний бичиг №29(1/2005) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: 2005Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Location(s): 163.

13. Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2004№3(27) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: T&U хэвлэх үйлдвэр 2004Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3). Location(s): 158.

14. Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2005№3 (31) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: T&Uхэвлэх үйлдвэр 2005Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Location(s): 168.

15. Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2005№4 (32) сэтгүүл

by -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Publisher: УБ.: T&U хэвлэх үйлдвэр 2005Availability: Items available for loan: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3). Location(s): 170.