Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 15 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Стратеги судлалын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний бичиг №51(3/2010) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.; 2010Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Байрлал: 213.
2. Стратеги судлалын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний бичиг №52 (4/2010)

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Дахин хэвлэлт: цувралХэвлэлийн газар: УБ.; 2010Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4). Байрлал: 214.
3. Стратеги судлалын сэтгүүл эрдэм шинжилгээний бичиг №52 (4/2010)

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Дахин хэвлэлт: цувралХэвлэлийн газар: УБ.; 2010Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4). Байрлал: 217.
4. Стратеги судлал №46 (2/2009) эрдэм шинжилгээний бичиг №46 (2/2009) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ .: 2009Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 204.
5. Стратеги судлал №47 (3/2009) эрдэм шинжилгээний бичиг №47(3-2009) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2009Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 206.
6. Стратеги судлал №42 (2/2008) эрдэм шинжилгээний бичиг №42 (2/2008) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2008Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 197.
7. Стратеги сэтгүүл №43 (3/2008) эрдэм шинжилгээний бичиг №43(3/2008) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2008Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 199.
8. Стратеги судлал №40 (4/2007) эрдэм шинжилгээний бичиг №40 (4/2007) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2007Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5). Байрлал: 192.
9. Стратеги судлал №39( 3/2007) эрдэм шинжилгээний бичиг №39(3/2007) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2007Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 190.
10. Стратеги судлал №35 (3/2006) эрдэм шинжилгээний бичиг №35 (3/2006) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2006Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5). Байрлал: 179.
11. Стратеги судлал №33(1/2006) эрдэм шинжилгээний бичиг №33 (1/2006) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2006Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 173.
12. Стратеги судлал №29(1/2005) эрдэм шинжилгээний бичиг №29(1/2005) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: 2005Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2). Байрлал: 163.
13. Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2004№3(27) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: T&U хэвлэх үйлдвэр 2004Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3). Байрлал: 158.
14. Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2005№3 (31) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: T&Uхэвлэх үйлдвэр 2005Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (1). Байрлал: 168.
15. Стратеги судлал эрдэм шинжилгээний бичиг 2005№4 (32) сэтгүүл

Зохиолч: -- Стратеги судлалын хүрээлэнгээс эрхлэн гаргав

Хэвлэлийн газар: УБ.: T&U хэвлэх үйлдвэр 2005Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3). Байрлал: 170.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1411
И-мейл: library@num.edu.mn