Нүүр   > Хайлтын утга:   kw,wrdl: Хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа анх тогтоосон талаарх "үнэн" сонинд нийтлэгдсэн гурван мэдээллийн тухай :
Хайлтын үр дүн