Жагсаалт
Жагсаалт татах Жагсаалт хэвлэх Шинэ жагсаалт

Шинэ ном /2022 №3/

The Mongolian journal of international affairs Vol. 21

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: The institute of international studies


Гаралтын мэдээ UB Bembi san publishing 2020
Шифр: 66.4(1) M 81.
Номын сан:
Гадаад фонд (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3).



The Mongolian journal of international affairs Vol. 22

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: The institute of international studies


Гаралтын мэдээ UB Bembi san publishing 2021
Шифр: 66.4(1) M 81.
Номын сан:
Гадаад фонд (3),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3).



Using Python for Introductory Econometrics

Зохиогч: Heiss F., Brunner D.


Гаралтын мэдээ Dusseldorf, Germany Independently published 2020
Шифр: 65.05+32.973-018 H 49.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).



Using Python for Principles of Econometrics

Зохиогч: Colonescu C.


Гаралтын мэдээ Orlando 2022
Шифр: 65.05+32.973-018 C 71.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).



Vertebrates Comparative anatomy, function, evolution

Зохиогч: Kardong K.V.

Дахин хэвлэлт: 9th ed.ss
Гаралтын мэдээ NY McGraw-Hill Education 2019
Шифр: 28.693.3 K 21.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).



Алтан аргамж Цувр. 13

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: "Монгол элч" ТББ


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2022
Шифр: 66.4(1) А 486.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (2),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Амьсгал Мартагдсан шинжлэх ухааныг эргэн нээхүй

Зохиогч: Нэстор Ж.


Гаралтын мэдээ УБ Нэпко 2022
Шифр: 5г+54.12 Н 950.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Ардчилсан хувьсгал-1990 Ардчилсан хувьсгалд оролцогчдын дурсамж дурдатгалууд. 001: Б. I: А-Б

Зохиогч: Ширнэн Б.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2012Other title: Democratic revolution-1990.
Шифр: 66.63 Ш 678.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Ардчилсан хувьсгал-1990 Ардчилсан хувьсгалд оролцогчдын дурсамж дурдатгалууд. 002: Б. II: Ба-Бу

Зохиогч: Ширнэн Б.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2012Other title: Democratic revolution-1990.
Шифр: 66.63 Ш 678.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Ардчилсан хувьсгал-1990 (АИХ-ын сонгууль/ дублёрууд/): Б. IX

Зохиогч: Ширнэн Б.


Гаралтын мэдээ УБ Мөнхийн үсэг 2019Other title: Democratic revolution-1990.
Шифр: 66.63 Ш 678.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Ардын зан үйл аж төрөх арга ухаан

Зохиогч: Цэрэнсодном Д.


Гаралтын мэдээ УБ Тод бичиг 2022
Шифр: 87.774 Ц 969.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (5),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Арилжааны эрх зүй


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2022
Шифр: 67.404я73 А 748.
Номын сан:
ХЗС-ГНОФ (75),
Хууль зүйн Сургууль (35).



Афоризм - Мянган жилийг туулах мэргэн үгсийн охь Яруу найрагч Чагнаагийн Пүрэвдоржийн шүлгүүдээс шүүсэн афоризм


Гаралтын мэдээ УБ Жиком пресс 2022
Шифр: 94.8 С 249.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Аян замын содон тэмдэглэл Б. IV

Зохиогч: Хавалхаах Х.


Гаралтын мэдээ УБ КИТАБ 2022
Шифр: 60 Х 116.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Багшлахуйн загвар XXI зууны суралцагчдад зориулан сургалтыг дизайнчлах нь

Зохиогч: Килбэйн К.Р., Милман Н.Б.


Гаралтын мэдээ УБ Би Си Ай 2021
Шифр: 74.202.5 К 390.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (20),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (5).

Уншлаганд гарсан (1).

Байкаловедение 1

Зохиогч: О.Т. Русинек, В.В.Тахтеев, Д.П.Гладкочуб, Т.В.Ходжер, Н.М.Буднев, Е.В.Безрукова, В.В.Галкин, В.И.Галкина, Л.З.Гранина, О.И.Горюнова, Т.В.Донская, В.М.Домышева, И.М.Ефимова, Е.А.Зилов, М.И.Кузьмин, О.Г.Лопатовская, В.Ф.Лямкин, А.М.Мазукабзов, В.Д.Мац, А.С.Плешанов, В.А.Фиалков, С.И.Шаманова, П.П.Шерстянкин, М.Н.Шимараев.


Гаралтын мэдээ Новосибирск Наука 2012
Шифр: 26.89 Б 18.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).



Байкаловедение 2

Зохиогч: О.Т. Русинек, В.В.Тахтеев, Д.П.Гладкочуб, Т.В.Ходжер, Н.М.Буднев, Е.В.Безрукова, В.В.Галкин, В.И.Галкина, Л.З.Гранина, О.И.Горюнова, Т.В.Донская, В.М.Домышева, И.М.Ефимова, Е.А.Зилов, М.И.Кузьмин, О.Г.Лопатовская, В.Ф.Лямкин, А.М.Мазукабзов, В.Д.Мац, А.С.Плешанов, В.А.Фиалков, С.И.Шаманова, П.П.Шерстянкин, М.Н.Шимараев.


Гаралтын мэдээ Новосибирск Наука 2012
Шифр: 26.89 Б 18.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).



Боловсролын философи Орчин үеийн үзэл санаа

Зохиогч: Батхуяг С.


Гаралтын мэдээ УБ Соёмбо принтинг 2020
Шифр: 74.03 Б 342.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (5),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).

Уншлаганд гарсан (1).

Газрын тосыг түлшний чиглэлээр боловсруулах орчин үеийн процесс, технологи

Зохиогч: Багмид Ц.


Гаралтын мэдээ УБ ШУТИС-ийн хэвлэх газар 2022
Шифр: 35.514 Б 135.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (4),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (4),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).



Геополитик

Зохиогч: Нартов Н.А.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэн. Чингисхаан дээд сургууль


Гаралтын мэдээ УБ Арангат-Баянгол 2003
Шифр: 66.4(0) Н 314.
Номын сан:
Бизнесийн Сургууль (3),
Нийгмийн ухааны ГНОФ (5),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (4),
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (6).


Шилжүүлэгдсэн (5).

 <<    1  2  3  4  ...  8    >>