Багшлахуйн загвар XXI зууны суралцагчдад зориулан сургалтыг дизайнчлах нь

Зохиогч: Килбэйн К.Р., Милман Н.Б.


Хэвлэлийн газар: УБ Би Си Ай 2021
Шифр: 74.202.5 К 390.
Номын сан:
Нийгмийн ухааны ГНОФ (19),
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим (24),
Эрдэм шинжилгээний фонд (4).

Уншлаганд гарсан (2).
Шилжүүлэгдсэн (1).

Бэлэн (47).

Номын байршил
МУИС-ийн номын сан catalog › Details for: Багшлахуйн загвар
Номын сангийн нэр Дансны дугаар Төлөв Буцаах огноо
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517539 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517540 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517541 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517542 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517543 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517544 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517545 Уншлаганд гарсан 2023-12-07
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517546 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517547 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517548 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517549 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517550 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517551 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517552 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517553 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517554 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517555 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517556 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517557 Бэлэн
Нийгмийн ухааны ГНОФ
5517558 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077286 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077287 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077288 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077289 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077290 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077292 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077293 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077294 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077295 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077296 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077297 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077298 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077299 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077300 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077301 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077302 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077303 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077304 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077305 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077306 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077307 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077308 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077309 Бэлэн
Нийгмийн ухааны уншлагын танхим
5077310 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025684 Уншлаганд гарсан 2023-12-04
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025685 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025686 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025687 Бэлэн
Эрдэм шинжилгээний фонд
2025688 Бэлэн
Ярьдаг, сонсдог номын сан
5077291 In transit from Нийгмийн ухааны уншлагын танхим to Ярьдаг, сонсдог номын сан since 2023-10-18 15:49:00