Жагсаалт
Жагсаалт татах Жагсаалт хэвлэх Шинэ жагсаалт

Нээлттэй сурах бичиг

26, 27, 28, 29-р лекцүүд 1947-48 оны хичээлийн жилд Намын Шинэ Хүчний Дээд сургуульд уншсан лекцүүд

Зохиогч: Жалан-Аажав С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Намын Төв Хорооны дэргэдэх Сүхбаатарын нэрэмжит Шинэ Хүчний Дээд сургууль. Бүх Холбоотын Эв хамт Намын түүхийн курс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1947
Шифр: 66.61 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).30, 31, 32, 33-р лекцүүд 1947-48 оны хичээлийн жилд Намын Шинэ Хүчний Дээд сургуульд уншсан лекцүүд

Зохиогч: Жалан-Аажав С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Намын Төв Хорооны дэргэдэх Сүхбаатарын нэрэмжит Шинэ Хүчний Дээд сургууль. Бүх Холбоотын Эв хамт Намын түүхийн курс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1948
Шифр: 66.61 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).34, 35, 36, 37, 38, 39-р лекцүүд 1947-48 оны хичээлийн жилд Намын Шинэ Хүчний Дээд сургуульд уншсан лекцүүд

Зохиогч: Жалан-Аажав С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Намын Төв Хорооны дэргэдэх Сүхбаатарын нэрэмжит Шинэ Хүчний Дээд сургууль. Бүх Холбоотын Эв хамт Намын түүхийн курс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1948
Шифр: 66.61 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).40, 41, 42, 43, 44, 45-р лекцүүд 1947-48 оны хичээлийн жилд Намын Шинэ Хүчний Дээд сургуульд уншсан лекцүүд

Зохиогч: Жалан-Аажав С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Намын Төв Хорооны дэргэдэх Сүхбаатарын нэрэмжит Шинэ Хүчний Дээд сургууль. Бүх Холбоотын Эв хамт Намын түүхийн курс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1948
Шифр: 66.61 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).50, 51, 52, 53-р лекцүүд 1947-48 оны хичээлийн жилд Намын Шинэ Хүчний Дээд сургуульд уншсан лекцүүд

Зохиогч: Жалан-Аажав С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Намын Төв Хорооны дэргэдэх Сүхбаатарын нэрэмжит Шинэ Хүчний Дээд сургууль. Бүх Холбоотын Эв хамт Намын түүхийн курс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1948
Шифр: 66.61 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).54, 55, 56, 57-р лекцүүд 1947-48 оны хичээлийн жилд Намын Шинэ Хүчний Дээд сургуульд уншсан лекцүүд

Зохиогч: Жалан-Аажав С.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: Намын Төв Хорооны дэргэдэх Сүхбаатарын нэрэмжит Шинэ Хүчний Дээд сургууль. Бүх Холбоотын Эв хамт Намын түүхийн курс


Гаралтын мэдээ УБ 1948
Шифр: 66.61 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Алгебр ба топологийн лекцүүд

Зохиогч: Мекей А.


Гаралтын мэдээ УБ МУИС-ийн хэвлэх 2005
Шифр: 22.152я73 М 400.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Амьтан судлал Их дээд сургуульд үзэх сурах бичиг: Б. 2: Сээр нуруутан амьтад

Зохиогч: Шагдарсүрэн О; Н.Даваа, Х.Мөнхбаяр.


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1989
Шифр: 28.693.3я73 Ш 154.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Аналитик геометр

Зохиогч: Доёд У.


Гаралтын мэдээ УБ Гэгээрлийн яамны хэвлэл 1963
Шифр: 22.151.5я7 Д 454.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Аналитик химийн дадлагын ажлууд Чанарын ба тооны анализын аргууд: Их дээд сургуулийн химийн мэргэжлийн ангийн оюутнуудад зориулав

Зохиогч: О.Болормаа, С.Даваасүрэн, Г.Сүхдорж, А.Мөнгөнцэцэг, Ч.Буян.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС

Дахин хэвлэлт: 4 дэх хэвл.ss
Гаралтын мэдээ УБ МУИС пресс 2019
Шифр: 24.4я7 А 591.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Арван буянт номын цагаан түүхийн тухай Төр засах хөтөлбөр: Хайрт хань Жигмэдийн Ичинхорлоогийн гэгээн дурсгалд зориулав

Зохиогч: Жалан-Аажав Сампилийн.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС. Хууль зүйн дээд сургууль


Гаралтын мэдээ УБ 1998
Шифр: 63.3(1)+63.3 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Ардын хувьсгалт төрийн хууль тогтоох үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 1921-1940

Зохиогч: Жалан-Аажав С.


Гаралтын мэдээ УБ УХХЭХ 1967
Шифр: 67.400.1 Ж 212.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Биохими Их дээд сургуулийн сурах бичиг

Зохиогч: Пүрэв Д., Цэвэгсүрэн Н.
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУИС

Дахин хэвлэлт: 3 дахь хэвлss
Гаралтын мэдээ УБ Адмон 2006
Шифр: 28.072я73 П 915.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Биохими II

Зохиогч: Намсрай Ц., Очирхуяг Б.


Гаралтын мэдээ УБ АСОПРЕСС 2001
Шифр: 28.072я73 Н 271.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).Биохими-1

Зохиогч: Намсрай Ц., Очирхуяг Б.


Гаралтын мэдээ УБ 1997
Шифр: 28.072я73 Н 271.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).БНМАУ-ын төрийн захиргааны эрх Ерөнхий анги

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: БНМАУ-ын СНЗ-ийн зохион зааварлах хэлтэс


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1964
Шифр: 67.401(1) Б 823.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).БНМАУ-ын үндсэн хууль


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1957
Шифр: 67.400.1(1) Б 823.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).БНМАУ-ын үндсэн хууль


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1960
Шифр: 67.400.1(1) Б 823.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).БНМАУ-ын үндсэн хууль


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1949
Шифр: 67.400.1(1) Б 823.
Номын сан:
Цахим номын сан (1).БНМАУ-ын үндсэн хууль түүнд холбогдох актын эмхтгэл Дэвт. 2: 1941-1970

Зохиогч:
Эрхлэн гаргасан байгууллага: МУ-ын Шүүх яам, МУИС


Гаралтын мэдээ УБ УХГ 1974Other title: Конституция и конституционные акты МНР.
Шифр: 67.400.1(1) Б 823.
Номын сан:
Цахим номын сан (1). <<  <  1  2  3  ...  5    >>