Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"perl"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Bunce T
  Christiansen T
  Descartes A
  Schwartz R.L
  Wall L
Номын сангийн байршил
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 9 бичлэг олдлоо.
|
Learning Perl

Зохиогч: Schwartz R.L; Christiansen T.

Дахин хэвлэлт: 2nd ed.ss
Хэвлэлийн газар: Cambridge O'Reilly & Associates 1997
Шифр: 32.973.26-018.1 S-39.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming the Perl DBI Database programming with Perl

Зохиогч: Descartes A; Bunce T.


Хэвлэлийн газар: Beijing O'Reilly 2000
Шифр: 32.976.26-018.2 D-26.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Perl

Зохиогч: Wall L; Christiansen T; Orwant J.

Дахин хэвлэлт: 3rd Editionss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2000
Шифр: 32.973.26-018.2.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Effective Perl Programming Writing Better Programs with Perl

Зохиогч: Hall J.N; Schwartz R.L; Randal L. Schwartz.


Хэвлэлийн газар: Reading, Massachusetts Addison- Wesley 1998
Шифр: 32.973.26-018.2 H-19.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming perl

Зохиогч: Wall L; Schwartz R.L; Randal L. Schwartz.


Хэвлэлийн газар: Sebastopol O'Reilly & Associates, Inc 1991
Шифр: 32.973.26-018.1 W-20.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming Web Services With Perl

Зохиогч: Ray R.J; Kulchenko P.


Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2003
Шифр: 32.973.26.018.2 R-29.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).CGI Programming with Perl

Зохиогч: Guelich S; Gundavaram Sh; Birznieks G.

Дахин хэвлэлт: 2nd Edition ss
Хэвлэлийн газар: Beijing O"REILLY 2000
Шифр: 32.973.26-018.2 G-93.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Advanced Perl Programming

Зохиогч: Sriram Srinivasan.


Хэвлэлийн газар: Sebastopol O'Reilly 1997
Шифр: 32.973.26-018.1 S-10.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Programming the Perl DEI

Зохиогч: Descartes A; Bunce T.


Хэвлэлийн газар: Beijing O'Reilly & Associates 2000
Шифр: 32.973.26-018.1 D-46.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).