Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"microprocessor design"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Brey B.B
  Kain R.Y
  Lee W.F
  MindShare, Inc.
  Shanley T
Номын сангийн байршил
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 4 бичлэг олдлоо.
|
Protected mode software architecture

Зохиогч: Shanley T. -- MindShare, Inc


Хэвлэлийн газар: Reading, Mass Addison Wesley 1996
Шифр: 32.973.26-04 S-53.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).The Intel microprocessors 8086/8088, 80186/80188, 80286, 80386, 80486, Pentium and Pentium pro processor

Зохиогч: Brey B.B.

Дахин хэвлэлт: 4th edss
Хэвлэлийн газар: NJ Prentice-Hall 1997
Шифр: 32.973.26 B-85.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).VLIW microprocessor hardware design For ASICs and FPGA

Зохиогч: Lee W.F.


Хэвлэлийн газар: NY McGraw-Hill 2008
Шифр: 32.973 L-50.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).Computer architecture Software and Hardware

Зохиогч: Kain R.Y.


Хэвлэлийн газар: NJ PRENTICE HALL 1989
Шифр: 32.973.26-04 K-11.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).