Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"chemistry"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Chang R.
  Gilchrist T.L.
  Hill J.W.
  Mahan B.H.
  Serseev G.B.
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Гадаад фонд
Материалын төрөл
  Ном
  JL
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 238 бичлэг олдлоо.
|
Mongolian Journal of Chemical Sciences


Хэвлэлийн газар: Монгол МУИС-ийн хэвлэх 2012
Шифр: 24.1+72 M-81.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).International Studies on the Essential Oils and Bioactive Constituents of Aromatic and Medicinal Plants from the Mongolia

Зохиогч: Baser K.H.C; Radnaeva L.D; Zhighitzhapova S.V; Sheritorova V.G.


Хэвлэлийн газар: Монгол 2009
Шифр: 24/1//I-69.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Physical science macmillan

Зохиогч: Eby H.


Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1986
Шифр: 22.3/E-14.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Tropical and Subtropical Soil Science

Зохиогч: Zonn S.V.


Хэвлэлийн газар: Орос Мир 1986
Шифр: 22.38/Z-83.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Practical chemistry

Зохиогч: Bruce J; Harper H.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Англи Macmillan Publishing Company 1941
Шифр: 24/B-90.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Essential chemistry

Зохиогч: Chang R.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1996
Шифр: 24/C-45.
Номын сан:
Гадаад фонд (4).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Cryochemistry

Зохиогч: Serseev G.B; Batyuk V.A.


Хэвлэлийн газар: Орос Мир 1981
Шифр: 24/S-49.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Heterocyclice chemistry

Зохиогч: Gilchrist T.L.

Дахин хэвлэлт: 3ss
Хэвлэлийн газар: Англи Addison-wesley Publishing company 1997
Шифр: 24/G-45.
Номын сан:
Гадаад фонд (2).Fundamentals of chemistry

Зохиогч: Goldberg D.E.


Хэвлэлийн газар: Америк Mc Graw Hill/ Irwin 1994
Шифр: 24/G-60.
Номын сан:
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (1),
Гадаад фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Understanding our environment

Дахин хэвлэлт: 4ss
Хэвлэлийн газар: Athenaeum Press 1997
Шифр: 24/H-30.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Chemistry for changing times

Зохиогч: Hill J.W.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1988
Шифр: 24/H-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Chemistry for changing times

Зохиогч: Hill J.W.

Дахин хэвлэлт: 5ss
Хэвлэлийн газар: Америк Macmillan Publishing Company 1988
Шифр: 24/H-66.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).College chemistry

Зохиогч: Holtzclaw H.F; Robinson W.R.

Дахин хэвлэлт: 8ss
Хэвлэлийн газар: Америк D.C.Health and Company 1988
Шифр: 24/H-75.
Номын сан:
Гадаад фонд (7).Nobel Laureates in chemistry 1901-1992

Зохиогч: James L.K.


Хэвлэлийн газар: Америк 1993
Шифр: 24/J-22.
Номын сан:
Гадаад фонд (3).Silicon-containing polymers


Хэвлэлийн газар: Англи The Royal Society of chemistry 1995
Шифр: 24/S-60.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Clean energy from waste and coal

Зохиогч: Khan M.R.


Хэвлэлийн газар: Америк American chemical society 1992
Шифр: 24/K-42.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Lifetime factors in silicon


Хэвлэлийн газар: American Society for testing and materials 1980
Шифр: 24/L-69.
Номын сан:
Гадаад фонд (5).University chemistry

Зохиогч: Mahan B.H.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1966
Шифр: 24/M-18.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).College chemistry

Зохиогч: Mahan B.H.


Хэвлэлийн газар: Америк Addison-wesley Publishing company 1966
Шифр: 24/M-18.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).Methods of air sampling and analysis


Хэвлэлийн газар: Америк American public health association 1972
Шифр: 24/M-61.
Номын сан:
Гадаад фонд (1).