Электрон

Каталог

Хайлтын үр дүнд 305 бичлэг олдлоо. Subscribe to this search

|
1. Этногенез, дэлхийн био орчин

Зохиолч: Гумилев Л.

Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2007Шифр: 63.5(2) Г 739.Төлөв: Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (2), Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3), Эрдэм шинжилгээний фонд (3). In transit (2). Байрлал: 831757, 5037622, 2012610.
2. Скифо-Сибирский мир

Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1987Шифр: 63.5/С-42.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 11240.
3. Народы мира: Историко-этнографический справочник

Хэвлэлийн газар: Орос Советская энцеклопедия 1988Шифр: 63.5я2/Н-28.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1543, 11400.
4. Материальная культура и мифология

Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1981Шифр: 82. 3/М-34.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 111181.
5. Сборник музея антропологии и этнографии XVI

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1955Шифр: 28.7+63.5/С-23.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 113131.
6. Очерки по истории алтайцев

Зохиолч: Потапов Л.П.

Хэвлэлийн газар: Орос Издательство Академий Наук СССР 1953Шифр: 63.3(0)/П-64.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 114287.
7. Труды института истории, археологии и этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук Казахской ССР 1957Шифр: 63.3(2)7/Т-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 114339.
8. Античное общество (Труды конференции по изучению проблем античности)

Хэвлэлийн газар: Орос изд-во Наука 1967Шифр: 63.3(0)3/А-72.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 114354.
9. Страны и народы востока. Вып-10

Хэвлэлийн газар: Орос Наука 1971Шифр: 63.3(0)/С-83.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 114296.
10. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1947Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114802.
11. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1950Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: НУУТ (1), Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 1745, 114804.
12. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1950Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (2). Байрлал: 114803.
13. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1951Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114808.
14. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1952Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114809.
15. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1952Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114810.
16. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1952Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114811.
17. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1953Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114812.
18. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1953Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114813.
19. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1954Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114814.
20. Краткие сообщения Институт этнографии

Хэвлэлийн газар: Орос Академии наук СССР 1955Шифр: 63.5/К-78.Төлөв: Эрдэм шинжилгээний фонд (1). Байрлал: 114815.
МУИС-ийн номын сангийн байр, Их Сургуулийн гудамж - 1,
Бага тойруу, Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар
Утас: 77307730 -1424