Текст томруулах:    
Нүүр   > Хайлтын утга   'su:"цуврал"'
Хайлтын нарийвчлал
Бэлэн байгаа эсэх
Зохиогч
  Галтбаяр А
  Лингэлсхайм-Зайбике ...
  МУИС. Монгол судлалы...
  Ням-Осор Т
  Экспортын баримжаата...
Номын сангийн байршил
  Байгалийн ухааны уншлагын танхим
  Эрдэм шинжилгээний фонд
  Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ
  Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим
  Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль
Материалын төрөл
  Ном
Цуврал
  Гомбожав
  Ломи
  Лувсанданзан
  Рашпунцаг
  Сэцэн С
Хайлтын үр дүн
Хайлтын үр дүнд 56 бичлэг олдлоо.
|
Монгол ардын ерөөл магтаал зугаа үг, үгэн тоглоом


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1982
Шифр: 82.3М М 69.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (3),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Эрдэм шинжилгээний цуврал бичиг 18


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1987
Шифр: 74.(1) Э 72.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Математик програмчлал Товч онол, жишээ дасгал, бодлого

Зохиогч: Гармаа Д.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 22.18 Г 26.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (17),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (42),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).


Шилжүүлэгдсэн (13).

Тухайн уламжлалт дифференциал тэгшитгэл Их сургуулийн цуврал

Зохиогч: Галтбаяр А.


Хэвлэлийн газар: УБ Адмон 2006
Шифр: 22.161.6 Г 20.
Номын сан:
Байгалийн ухааны ГНОФ (18),
Байгалийн ухааны уншлагын танхим (47),
Эрдэм шинжилгээний фонд (3).

Уншлаганд гарсан (6).
Шилжүүлэгдсэн (6).

Хүний жаргал

Зохиогч: Рагчаа Г.


Хэвлэлийн газар: УБ УХГ 1977
Шифр: 84(1)2 Р 14.
Номын сан:
Эрдэм шинжилгээний фонд (1).Үйлдвэр, худалдааны бодлогын талаарх цуврал судалгаанууд Цувр. 10: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын ДХБ-д элсэхэд авсан үүрэг амлалт: Хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал ба Хятад-Монголын эдийн засгийн харилцаанд үзүүлэх урьдчилсан нөхцөл байдал

Зохиогч: Лингэлсхайм-Зайбике В.


Хэвлэлийн газар: УБ 2004
Шифр: 65.9 Л 580.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3).Үйлдвэр, худалдааны бодлогын талаарх цуврал судалгаанууд Цувр. 12: ОХУ-ын ДХБ-д нэгдэн орох үйл явц: Монгол-Оросын худалдаан дахь тарифын бус саад тотгор, стандартуудын дүн шинжилгээ

Зохиогч: -- Экспортын баримжаатай үйлдвэр, худалдааны бодлого төсөл


Хэвлэлийн газар: УБ 2005
Шифр: 65.9 Ү 765.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (4).Олон улсын эрх зүй Эмхтгэл: Цувр.1


Хэвлэлийн газар: УБ 2001Other title: Международное право; International law.
Шифр: 67.412.1 О-295.
Номын сан:
Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн удирдлагын Сургууль (3),
Хууль зүйн Сургууль (20).Түнэр харанхуйг зүхэж суухаар нэг ч гэсэн лаа асаа

Зохиогч: Ням-Осор Т.


Хэвлэлийн газар: УБ БИТ ПРЕСС ХХК 2008
Шифр: 94.8г Н 98.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.2: Арван буянт номын цагаан түүх


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1)+63.3 М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.8: Эрдэнийн товч

Боть/Цуврал: Сэцэн С
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1) М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.3: Чингис хааны алтан товч нэртийн цэдиг


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3 Ч 63.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.4: Чакраварди алтан хааны тууж


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1)+84(1)2-44 М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.10: Гангын урсгал

Боть/Цуврал: Гомбожав
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1) М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.5: Эртний хаадын үндэслэсэн төр ёсны зохиолыг товчлон хураасан алтан товч хэмээх оршвой

Зохиогч: -- МУИС. Монгол судлалын төв. МХСС. Эх бичиг-Алтай судлалын тэнхим

Боть/Цуврал: Лувсанданзан
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1)+82.3М М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (3),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (1).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.6: Хаадын үндсэн хураангуй алтан товч


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1) М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.11: Монгол боржигид овгийн түүх

Боть/Цуврал: Ломи
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1) М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (3).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.7: Эртний Монголын хаадын үндэсний их шар тууж оршвой


Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1) М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.12: Их Монгол улсын үндсэн алтан товч тууж оршвой

Боть/Цуврал: Лувсандамбижалцан
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1)+82.3М М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).

Монголын түүхэн сурвалж бичгийн цуврал Б.13: Болор эрих: Тэргүүн дэвтэр

Боть/Цуврал: Рашпунцаг
Хэвлэлийн газар: УБ Соёмбо принтинг 2006
Шифр: 63.3(1) М 695.
Номын сан:
Хүмүүнлэгийн ухааны ГНОФ (1),
Хүмүүнлэгийн ухааны унш.танхим (2),
Эрдэм шинжилгээний фонд (2).


Шилжүүлэгдсэн (2).